Az otthoni szakápolás a biztosított otthonában vagy tartózkodási helyén, kezelőorvosának rendelésére, szakképzett ápoló által végzett tevékenység.  Az otthoni hospice ellátás az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott szakellátás.

A szakápolást végzőt a működtető arcképes igazolvánnyal látja el, a tevékenységet csak arcképes igazolvánnyal rendelkező személy végezheti.

Ki rendeli el az otthoni szakápolást?

Az otthoni szakápolást elrendelheti

–    a háziorvos saját kezdeményezésre vagy intézeti zárójelentés alapján,

–    a járóbeteg- vagy fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltató szakorvosa közvetlenül, ha szerződése van a szakápolási szolgáltatóval.

Milyen időtartamban lehet az otthoni szakápolást igénybe venni?

Az otthoni szakápolás keretében ápolási tevékenységek legfeljebb 14 vizitre rendelhetők el, amelyek naptári évenként, ismételt orvosi vizsgálat alapján az ápolási tevékenységek esetében további három alkalommal megismételhetők. A vizitek legalább 30 percet, legfeljebb 3 órát vehetnek igénybe.

Melyek az otthoni szakápolás keretében szakképzett ápoló által ellátható feladatok?

1.  Szondán át történő tápláláshoz és folyadékfelvételhez kapcsolódó szakápolási tevékenységek végzése és megtanítása.

2.  A tracheális kanül tisztítása, betét cseréje, a tevékenység tanítása.

3.  Állandó katéter cseréjéhez vagy rendszeres katéterezéshez, hólyagöblítéshez kapcsolódó szakápolói feladatok.

4.  Az intravénás folyadék- és elektrolitpótláshoz parenterális gyógyszer beadáshoz kapcsolódó szakápolási feladatok.

5.  Baleseti és egyéb műtétek utáni szakápolási feladatok és az önellátás korlátozottsága esetén a testi higiéné biztosítása, valamint a mozgás segítése.

6.  Műtéti területek (nyitott és zárt sebek) ellátása, sztomaterápia és különböző célt szolgáló drének kezelésének szakápolási feladatai, szakmaspecifikus szájápolási tevékenységek műtét után.

7.  Dekubitálódott területek, fekélyek szakápolási feladatai.

8.  Betegség következményeként átmenetileg vagy véglegesen kiesett vagy csökkent funkciók helyreállításához, fejlesztéséhez vagy pótlásához kapcsolódó szakápolási feladatok:

–    gyógyászati segédeszközök, protézisek használatának tanítása,

–    mozgás és mozgatás eszközei használatának tanítása,

–    hely- és helyzetváltoztatás segítése.

9.  Szükség esetén speciális tevékenységek, például

–    EKG, oscillometria,

–    oxigénterápia,

–    légzésterápia,

–    szívó alkalmazása,

–    gyógylámpák alkalmazása,

–    TENS készülék alkalmazása.

10.  Tartós fájdalomcsillapítás szakápolási feladatai.

11.  A beteg állapotától függően beszédterápia, a fizioterápia köréből: gyógytorna, elekroterápia biztosítása.

12.  Haldokló beteg otthonában történő szakápolása az ellátandó feladatok megnevezésével.

13.  A szakápolás és a szakirányú terápiás szolgáltatás során biztosítani kell:

–    a beteg pszichés vezetését, étkezési tanácsadást és mindazon tevékenységek megtanítását, amelyet maga a beteg és/vagy családja megtehet a beteg egészsége megtartásáért, helyreállításáért vagy állapota romlásának megakadályozásáért,

–    ápolási anamnézis felvételét, az ápolási folyamat dokumentálását és jelentési kötelezettség teljesítését,

–    rendszeres kommunikációt a házi-, illetve kezelőorvossal és más, a beteg ellátásában résztvevőkkel.

Az otthoni szakápolást végző szervezetekről a házi orvostól lehet tájékoztatást kérni, illetőleg e szervezetek honlapja megtalálható az Interneten is, házi szakápolás, illetve otthonápolás keresőszó beírásával.

Az otthoni szakápolást végző szervezetek, térítés ellenében általában végeznek egyéb (bevásárlás, takarítás, betegfelügyelet, mosás, vasalás) tevékenységeket is.

Melyek az otthoni hospice ellátás keretében ellátható feladatok?

1.  Alap- és szakápolási tevékenységek

2.  Tartós fájdalomcsillapítás szakápolói feladatok

3.  Gyógytorna

4.  Fizioterápia

5.  Szociális tevékenységek szervezése

6.  Diétás gondozás, tanácsadás

7.  Mentálhigiénés gondozás, tanácsadás (melynek része a családtagok, közvetlen gondozásban résztvevők felkészítése a hospice ellátásra)

8.  Gyógyszerelés tervezése, ellenőrzése (megelőző, lépcsőzetes, kombinált fájdalomcsillapítás, orvosi tevékenység)